http://joomlarulit.com

Головна

Logo Position

Місто

Новини

Склад ради

Документи

Жителям

Галерея

Відділ землеустрою та житлово-комунального господарства

Пошук по сайту

(04561) 5-11-73

 

Адреса

09701, Київська обл., м. Богуслав, вул. Шевченка, 40

Телефони

Електронна адреса

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Розклад роботи

Начальник  відділу

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст

 

Основні завдання


1. Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів Богуславської міської ради, її виконавчих органів, працівниками цих органів під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

2. Організація та забезпечення правильного виконання актів законодавства, інших нормативних актів і документів, подання керівництву пропозицій щодо вирішення правових питань управлінської, економічної та соціальної діяльності.

3. У межах своєї компетенції бере участь у реалізації політики органів місцевого самоврядування у відповідній галузі або сфері діяльності виконавчого органу.

4. Координація роботи та участь у підготовці нормативних актів, що регулюють відносини виконавчих органів Богуславської міської ради.

5. Перевірка на відповідність законодавству проектів рішень міської ради її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та їх візування.

6. Організація та ведення претензійної і позовної роботи в інтересах міської ради, її виконавчих органів, міського голови, організацій, підприємств, установ комунальної форми власності.

7. Представлення за дорученням міського голови та інших виконавчих органів інтересів міської ради та виконавчого комітету міської ради у судах загальної юрисдикції, господарських та адміністративних судах всіх рівнів, інших органах під час розгляду

правових питань і спорів, надання оцінки претензіям, що пред’явлені Богуславській міській раді у зв’язку з порушенням її майнових прав і законних інтересів.

8. Аналіз наслідків розгляду позовів і судових справ, внесення міському голові пропозицій щодо удосконалення правового забезпечення міської ради та її виконавчих органів.

9. Сприяння своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданням прокуратури, окремими ухвалами суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів.

10. Забезпечення реалізації державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування та з питань кадрової роботи, документальне оформлення проходження служби в органах місцевого самоврядування та трудових відносин (вступ на службу, проходження та припинення).

11. Організація та проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад (тимчасово вакантних посад) у виконавчих органах Богуславської міської ради (без утворення юридичної особи), апараті її виконавчого комітету.

12. Організація і проведення роботи, пов’язаної з підвищенням рівня знань працівників виконавчих органів міської ради, інформування про нове законодавство, роз’яснення існуючої практики його застосування.

13. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог законодавства.

14. Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення та протидії корупції.

15. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

16. Надання усних та письмових консультацій з правових питань. 2.17. Ведення роботи по договорах шляхом перевірки відповідності законодавству проектів договорів, що укладаються Богуславською міською радою та її виконавчим комітетом.

 

Повноваження відділу


 

1. Забезпечення правильного застосування законодавства в органі місцевого самоврядування, узагальнення практики застосування законодавства, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення.

2. Здійснення правової експертизи проектів рішень міської ради, договорів, розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, надання методичної допомоги з правових питань.

3. Підготовка проектів нормативних актів, договорів, підготовка письмових висновків чи зауважень до них, розгляд письмових заяв громадян тощо.

4 Сприяння разом з відповідними виконавчими органами ради комунальним підприємствам у правовому забезпеченні встановлення та стабілізації господарських зв’язків; участь у застосуванні заходів правового впливу у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав.

5. Сприяння правильному застосуванню законодавства про працю, запобіганню безгосподарності, непродуктивним витратам, участь у проведенні аналізу причин їх виникнення і підготовці документів про відшкодування збитків.

6. Проведення аналізу матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результатів претензійної та позовної роботи, даних статистичної звітності, що характеризують стан законності у діяльності органів місцевого самоврядування; розробка пропозицій щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності комунальних підприємств, подання їх на розгляд міському голові.

7. Участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, надання правових висновків за фактами виявлених правопорушень.

8. Представлення у встановленому законодавством порядку інтересів виконавчого комітету, міської ради, відділів виконавчого комітету у судах та інших органах під час розгляду справ.

9. Участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з правових питань з працівниками органів місцевого самоврядування та підвищення правових знань керівників і спеціалістів.

10. Організація та проведення службових перевірок та службових розслідувань.

logo