http://joomlarulit.com

Головна

Logo Position

Місто

Новини

Склад ради

Документи

Жителям

Галерея

Відділ землеустрою та житлово-комунального господарства

Пошук по сайту

(04561) 5-11-73

 

Адреса

09701, Київська обл., м. Богуслав, вул. Шевченка, 40

Телефони

Електронна адреса

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Розклад роботи

Начальник  відділу

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст

 

Основні завдання


1. Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів Богуславської міської ради, її виконавчих органів, працівниками цих органів під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

2. Організація та забезпечення правильного виконання актів законодавства, інших нормативних актів і документів, подання керівництву пропозицій щодо вирішення правових питань управлінської, економічної та соціальної діяльності.

3. У межах своєї компетенції бере участь у реалізації політики органів місцевого самоврядування у відповідній галузі або сфері діяльності виконавчого органу.

4. Координація роботи та участь у підготовці нормативних актів, що регулюють відносини виконавчих органів Богуславської міської ради.

5. Перевірка на відповідність законодавству проектів рішень міської ради її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та їх візування.

6. Організація та ведення претензійної і позовної роботи в інтересах міської ради, її виконавчих органів, міського голови, організацій, підприємств, установ комунальної форми власності.

7. Представлення за дорученням міського голови та інших виконавчих органів інтересів міської ради та виконавчого комітету міської ради у судах загальної юрисдикції, господарських та адміністративних судах всіх рівнів, інших органах під час розгляду

правових питань і спорів, надання оцінки претензіям, що пред’явлені Богуславській міській раді у зв’язку з порушенням її майнових прав і законних інтересів.

8. Аналіз наслідків розгляду позовів і судових справ, внесення міському голові пропозицій щодо удосконалення правового забезпечення міської ради та її виконавчих органів.

9. Сприяння своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданням прокуратури, окремими ухвалами суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів.

10. Забезпечення реалізації державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування та з питань кадрової роботи, документальне оформлення проходження служби в органах місцевого самоврядування та трудових відносин (вступ на службу, проходження та припинення).

11. Організація та проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад (тимчасово вакантних посад) у виконавчих органах Богуславської міської ради (без утворення юридичної особи), апараті її виконавчого комітету.

12. Організація і проведення роботи, пов’язаної з підвищенням рівня знань працівників виконавчих органів міської ради, інформування про нове законодавство, роз’яснення існуючої практики його застосування.

13. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог законодавства.

14. Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення та протидії корупції.

15. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

16. Надання усних та письмових консультацій з правових питань. 2.17. Ведення роботи по договорах шляхом перевірки відповідності законодавству проектів договорів, що укладаються Богуславською міською радою та її виконавчим комітетом.

 

Повноваження відділу


 

1. Забезпечення правильного застосування законодавства в органі місцевого самоврядування, узагальнення практики застосування законодавства, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення.

2. Здійснення правової експертизи проектів рішень міської ради, договорів, розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, надання методичної допомоги з правових питань.

3. Підготовка проектів нормативних актів, договорів, підготовка письмових висновків чи зауважень до них, розгляд письмових заяв громадян тощо.

4 Сприяння разом з відповідними виконавчими органами ради комунальним підприємствам у правовому забезпеченні встановлення та стабілізації господарських зв’язків; участь у застосуванні заходів правового впливу у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав.

5. Сприяння правильному застосуванню законодавства про працю, запобіганню безгосподарності, непродуктивним витратам, участь у проведенні аналізу причин їх виникнення і підготовці документів про відшкодування збитків.

6. Проведення аналізу матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результатів претензійної та позовної роботи, даних статистичної звітності, що характеризують стан законності у діяльності органів місцевого самоврядування; розробка пропозицій щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності комунальних підприємств, подання їх на розгляд міському голові.

7. Участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, надання правових висновків за фактами виявлених правопорушень.

8. Представлення у встановленому законодавством порядку інтересів виконавчого комітету, міської ради, відділів виконавчого комітету у судах та інших органах під час розгляду справ.

9. Участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з правових питань з працівниками органів місцевого самоврядування та підвищення правових знань керівників і спеціалістів.

10. Організація та проведення службових перевірок та службових розслідувань.

Адреса

09701, Київська обл., м. Богуслав, вул. Шевченка, 40

Телефон

(04561)  5-17-46

Електронна адреса

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Розклад роботи

Пн-Чт 8-00 – 17-00, Пт 8-00 – 16-00

перерва з 12-00 до 13-00

Дні прийому громадян

Ср 9-00  - 16-00

Пт 9-00 – 12-00

перерва з 12-00 до 13-00

Начальник   відділу

Харченко Олексій Олександрович

Провідний спеціаліст-інспектор

Пшевлоцький Петро Юлійович

Спеціаліст-інспектор 1 категорії

Ткаченко Ігор Петрович

Дні прийому керівника

 

 

Основні завдання та функції відділу

 • Основним завданням відділу держархбудконтролю є здійснення відповідно до закону державного архітектурно-будівельного контролю, виконання реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності.
 • Отримує документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт. Скасовує право на виконання підготовчих та будівельних робіт.
 • Приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти (реєструє декларації про готовність об’єкта до експлуатації та повертає такі декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків). Скасовує реєстрацію декларацій про готовність об’єкта до експлуатації.
 • Подає Держархбудінспекції інформацію, необхідну для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання та скасування зазначених документів.
 • Здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, проектної документації щодо об’єктів, розташованих у межах міста Вугледара.
 • Здійснює контроль за виконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю.
 • Розглядає відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій, невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю.
 • Розглядає відповідно до закону справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності із прийняттям відповідних рішень.

 

 

Послуги, які надаються відділом

Подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт

Внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих робіт

Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт

Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт

Внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт

Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт

Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації

Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації

Інформаційна картка адміністративної послуги

з реєстрації декларації про готовність об`єкта до експлуатації

 

Відділ державного архітектурно – будівельного контролю Богуславської міської ради

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення:

Відділ державного архітектурно – будівельного контролю Богуславської міської ради

1.

Місцезнаходження:

 

09701, Київська обл., м. Богуслав, вул. Шевченка, 40

2.

Інформація щодо режиму роботи

відділу надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер  - 08.00 – 17.00

П’ятниця з 08.00 – 16.00

Прийомні громадян:

Середа, п’ятниця  – 9.00 – 16.00

3.

Телефон для довідок

Відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету Богуславської міської ради,

веб-сайт Богуславської міської ради

Тел. (04561) 5-17-46

 

 

 

 

 http:// boguslavmrada.gov.ua

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

 стаття 39 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

5.

Акти Кабінету Міністрів
України,

Постанови Кабінету Міністрів
України

Пункт 3 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07.06. 2017 р. № 409 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011р. №4)

Постанова КМУ від 13 квітня 2011 р. №466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт»

Постанова КМУ від 23 травня 2011 р. N 553 «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю»

Умови отримання адміністративної послуги

6.

Підстава для одержання
адміністративної послуги

  1. Повідомлення про початок виконання підготовчих або будівельних робіт (за класом наслідків (СС1), дозвіл на викрнання будівельних робіт (СС2))

  2. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), та об’єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, сертифікат (СС2)

7.

Вичерпний перелік документів,
необхідних для отримання
адміністративної послуги, а також вимоги до них

Один примірники декларації:

щодо об’єктів, будівництво яких здійснено на підставі будівельного паспорта за формою встановленого зразка;

щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), за формою встановленого зразка;

щодо самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду, за формою встановленого зразка

 

8.

Порядок та спосіб подання
документів, необхідних для
отримання адміністративної
послуги

Через центр надання адміністративних послуг.

Заповнюється і подається особисто замовником (його уповноваженою особою), або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення

9.

Платність (безоплатність)
надання адміністративної
послуги

Безоплатно

У разі платності:

9.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкта

9.2

Розмір та порядок внесення
плати (адміністративного збору)
за платну адміністративну
послугу

 8 105,20 гр.

9.3

Розрахунковий рахунок для
внесення плати

 

10.

Строк надання адміністративної
послуги

Десять робочих днів з дня надходження декларації

11.

Перелік підстав для відмови в
наданні адміністративної
послуги

Подання чи оформлення декларації про готовність об’єкта до експлуатації з порушенням установлених вимог

12.

Результат надання
адміністративної послуги

Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації  та внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів

13.

Способи отримання відповіді
(результату)

Інформація щодо зареєстрованої декларації про готовність об’єкта до експлуатації розміщується на офіційному сайті Держбудінспекції у розділі «Реєстр дозвільних документів» в єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів

14.

Примітка

 

 

Технологічна картка адміністративної послуги

з реєстрації декларації про готовність об`єкта до експлуатації

Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Богуславської міської ради

 

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурні підрозділи, відповідальні за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів (дії, рішення)

1.

Реєстрація документів, отриманих через центр надання адміністративних послуг

Спеціалісти відділу Держархбудконтролю

Богуславської міської ради

Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Богуславської міської ради

Один робочий день

2.

Розгляд декларації

Начальник відділу, спеціалісти відділу Держархбудконтролю

Богуславської міської ради

Відділ державного архітектурно-будівельного контролю  Богуславської міської ради

Сім робочих днів

3.

Реєстрація декларації

Начальник відділу, спеціалісти відділу Держархбудконтролю

Богуславської міської ради

Відділ державного архітектурно-будівельного контролю  Богуславської міської ради

Два робочих дні

 

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги

10 робочих днів

 

Загальна кількість днів передбачена законодавством

10 робочих днів

Технологічна картка адміністративної послуги

із внесення змін до декларації про готовність об`єкта до експлуатації

Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Богуславської міської

 

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурні підрозділи, відповідальні за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів (дії, рішення)

1.

Реєстрація документів, отриманих через центр надання адміністративних послуг

Спеціалісти відділу Держархбудконтролю

Богуславської міської ради

Відділ ДАБК  Богуславської міської ради

Один робочий день з дня надходження документів

2.

Розгляд декларації

Начальник відділу, спеціалісти відділу Держархбудконтролю

Богуславської міської ради

Відділ ДАБК  Богуславської міської ради

Сім робочих дня

3.

Виключення з єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів (далі – єдиний реєстр) відомостей щодо внесення даних, зазначених у декларації відомостей щодо внесення даних, зазначених у декларації.  

Начальник відділу, спеціалісти відділу Держархбудконтролю

Богуславської міської ради

Відділ ДАБК  Богуславської міської ради

Один робочий день

4.

Реєстрація декларації

Начальник відділу, спеціалісти відділу Держархбудконтролю

Богуславської міської ради

Відділ ДАБК  Богуславської міської ради

Один робочих дня

 

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги

10 робочих днів

 

Загальна кількість днів передбачена законодавством

10 робочих днів

 

 

Нормативно-законодавча база, яка використовується у роботі:      

Адреса

09701, Київська обл., м. Богуслав, вул. Шевченка, 40

Телефони

Бухгалтерія:     (04561) 5-12-67

Начальник відділу: (04561)  5-25-54

Електронна адреса

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Розклад роботи

Пн-Чт 8-00 – 17-00, Пт 8-00 – 16-00

перерва з 12-00 до 13-00

Начальник  відділу

Кисиленко Володимир Васильович

Провідний спеціаліст – бухгалтер

Прибильська Ірина Петрівна

Спеціаліст – бухгалтер  І категорії

Шевченко Віта Володимирівна

Спеціаліст І категорії з юридичних питань

 

Загальні положення відділу

      Фінансово-економічний відділ є структурним підрозділом виконавчого комітету Богуславської міської ради, є підзвітним та підконтрольним міському голові.

      Відділ забезпечує здійснення повноважень головного розпорядника бюджетних коштів, фінансове забезпечення діяльності виконавчого комітету Богуславської міської ради та установ і організацій, що входять до сфери його управління.

     Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, рішеннями сесії та виконавчого комітету Богуславської міської ради, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

 

Основними завданнями відділу є:

 1. Здійснення повноважень головного розпорядника коштів;
 2. Фінансове забезпечення діяльності виконавчого комітету Богуславської міської ради, установ та організацій, які входять до сфери його управління, а також цільових програм відповідно до програмної класифікації видатків міського бюджету на відповідний рік;
 3. Координація роботи установ і організацій, які входять до сфери управління виконаного комітету Богуславської міської ради, з питань організації фінансово-господарської діяльності, оплати праці, статистичної та оперативної звітності тощо;
 4. Сприяння ефективному і цільовому використанню коштів міського бюджету.

ВИКОНКОМ БОГУСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Відділ землеустрою

та житлово-комунального господарства

Адреса

09700, Київська обл., м. Богуслав, вул. Шевченка, 40

Телефон

(04561) 5-17-46

Електронна адреса

 

Розклад роботи

Пн-Чт 8-00 – 17-00, Пт 8-00 – 16-00

перерва з 12-00 до 13-00

Дні прийому громадян

          Середа    8-00  – 12-00

                          13-00 – 17-00

         П’ятниця  8-00 – 12-00

Дні прийому керівника

Щосереди з 8-00 до 12-00

Начальник   відділу

Сахно Оксана Петрівна

Спеціаліст-землевпорядник 1 категорії

Скалозуб Андрій Борисович

Спеціаліст 1 категорії з загальних питань

Кокоша Ольга Миколаївна

Спеціаліст 1 категорії

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

   1) реалізує державну політику та вносить відповідним органам державної влади та місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань регулювання земельних відносин, розпорядження землями державної та комунальної власності, державного контролю за використанням і охороною земель, здійснення землеустрою та моніторингу земель.

   2) готує матеріали та проекти рішень і вносить на  розгляд виконкому та сесії міської ради пропозиції щодо:

- встановлення ставок земельного податку;

- розмірів плати за користування природними ресурсами;

- викупу земель;

- надання земель під забудову;

- організації і здійснення землеустрою та моніторингу земель;

- передачі земельних ділянок у власність;

- надання земельних ділянок у користування;

- вилучення земельних ділянок;

- продаж земель несільськогосподарського призначення;

- обмеження, тимчасовій забороні (зупиненню) використання земель громадянами та юридичними особами у разі порушення ними вимог земельного законодавства;

- до районної ради щодо встановлення і зміни меж  міста;

- вирішення земельних спорів;

- організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

- погодження питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення;

- розміщення зовнішньої реклами;

- вирубки зелених насаджень;

- вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до чинного законодавства.

   3) здійснює в межах своїх повноважень контроль за додержанням вимог земельного та природного законодавства, використанням та охороною земель, в тому числі встановленого порядку викупу, вилучення і надання земельних ділянок, режиму використання земельних ділянок власниками і землекористувачами відповідно до їх цільового призначення та умов надання;

   4)бере участь у виконанні загальнодержавних і регіональних програм у сфері використання і охорони земель, здійснення землеустрою та моніторингу земель, приватизації земельних ділянок;

   5) створює умови для раціонального та економічно обґрунтованого використання земель міст та сіл міської ради;

   6) вносить пропозиції щодо розроблення і здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, забезпечення додержання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

   7) здійснює заходи щодо розвитку ринку земель;

   8) забезпечує через укладення договорів проведення нормативної грошової оцінки земель і земельних ділянок, подає районному управлінню земельних ресурсів пропозиції щодо вдосконалення методики та порядку виконання таких робіт;

   9) видає юридичним та фізичним особам довідки про наявність земельних ділянок та інших довідок, передбачених чинним законодавством;

   10) організовує виконання землевпорядних робіт;

   11) бере участь у виборі земельних ділянок під розміщення об'єктів і споруд та вносить виконкому та міській раді пропозиції щодо погодження місця їх розташування, викупу та вилучення земель, передачі земельних ділянок у власність та надання у користування, в тому числі на умовах оренди;

   12)  вносить районному управлінню земельних ресурсів пропозиції щодо вдосконалення обліку та звітності у сфері використання і охорони земель, підвищення родючості ґрунтів, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру;

   13) бере участь в організації та проведенні земельних аукціонів та конкурсів;

   14) забезпечує ефективне використання збереження майна;

   15) організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції в тому числі і земельних спорів, забезпечує в межах своїх повноважень виявлення та усунення причин, що породжують скарги громадян;

   16) інформує населення щодо вилучення( викупу), надання земельних ділянок;

   17) в семиденний термін після проведення чергової сесії міської ради,- на якій розглядалися питання регулювання земельних відносин, готує, оформляє рішення, підписує його у міського голови та робить витяги з даного рішення для юридичних та фізичних осіб. Після цього видає дані витяги з рішень сесій міської ради юридичним та фізичним особам згідно з книгою реєстрації видачі витягів з рішень;

   18) здійснює контроль за справлянням плати за землю;

   19) готує пропозиції на розгляд сесії міської ради та відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність – пам’ятниками природи, історії або культури, що охороняються законом;

   20) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

Адреса

09701, Київська обл., м. Богуслав, вул. Шевченка, 40

Телефон

(04561) 5-19-47

Електронна адреса

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Розклад роботи

Пн-Чт 8-00 – 17-00, Пт 8-00 – 16-00

перерва з 12-00 до 13-00

Дні прийому громадян

Вт, Ср 9-00  - 16-00

Пт 9-00 – 15-00

перерва з 12-00 до 13-00

Начальник   відділу

Захарченко Алла Василівна

Державний реєстратор прав на нерухоме майно

Шкарупа Вікторія Сергіївна

Реєстратор Будянська Юлія Вікторівна

Дні прийому керівника

Щосереди 3 9-00 до 12-00

Функції структурного підрозділу згідно положення:

 • Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень.
 • Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.
 • Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг.
 • Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання.
 • Видача або забезпечення направлення через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення щодо можливості отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг.
 • Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами надання адміністративних послуг.
 • Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень.
 • Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг.

Основні принципи роботи відділу:

 • Орієнтація на суб'єкта звернення.
 • Відкритість, прозорість та зрозумілість процедур.
 • Запобігання корупційних дій, ліквідація посередницьких послуг.
 • Забезпечення вільного доступу суб'єктів звернення до інформації про стан розгляду звернень.
 • Оперативність у вирішенні питань.
 • Забезпечення рівності прав всіх суб'єктів звернення.

Типові інформаційні картки адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно здійснюється на підставі ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 25 грудня 2015р. №1127 (в редакції постанови Кабінету міністрів України від 23 серпня 2016р. №553)

Державна реєстрація прав власності

Документи

Для державної реєстрації права власності на новозбудований об’єкт нерухомого майна подаються:

1) документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

2) технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;

3) документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси;

4) письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності на новозбудований об’єкт нерухомого майна (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, що набувається у спільну часткову власність);

5) договір про спільну діяльність або договір простого товариства (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, будівництво якого здійснювалось у результаті спільної діяльності).

Для державної реєстрації права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 р., подаються:

1) технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;

2) документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси.

Документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси, не вимагається у разі, коли державна реєстрація права власності проводиться на індивідуальний (садибний) житловий будинок, садовий, дачний будинок, збудований на земельній ділянці, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі прав. У такому разі заявник в поданій заяві обов’язково зазначає відомості про кадастровий номер відповідної земельної ділянки.

·         Для державної реєстрації права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що розташовані на території сільських, селищних, міських рад, якими відповідно до законодавства здійснювалося ведення погосподарського обліку, та які закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 р.:

1) документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт нерухомого майна, у тому числі рішення відповідної ради про передачу (надання) земельної ділянки в користування або власність чи відомості про передачу (надання) земельної ділянки в користування або власність з погосподарської книги;

2) виписка з погосподарської книги, надана виконавчим органом сільської ради (якщо такий орган не створений, - сільським головою), селищної, міської ради або відповідною архівною установою.

3) технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;

Для державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна державної або комунальної власності, будівництво якого завершено та право власності на який не зареєстровано до 1 січня 2013 р., за відсутності документа, що посвідчує набуття права державної або комунальної власності на такий об’єкт, подаються:

1) технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;

2) витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо такого об’єкта (у разі державної реєстрації права державної власності);

3) документ, що підтверджує факт перебування об’єкта нерухомого майна у комунальній власності, виданий відповідним органом місцевого самоврядування (у разі державної реєстрації права комунальної власності);

4) документ, що підтверджує факт відсутності перебування об’єкта нерухомого майна у державній власності, виданий Фондом державного майна чи його регіональним відділенням (у разі державної реєстрації права комунальної власності).

Для державної реєстрації права власності у зв’язку із зміною суб’єкта такого права в результаті реконструкції об’єкта нерухомого майна, у тому числі в результаті переведення об’єкта нерухомого майна із житлового у нежитловий або навпаки подаються:

1) документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його реконструкції (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);

2) документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

3) технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;

4) письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності на реконструйований об’єкт нерухомого майна (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, що набувається у спільну часткову власність);

5) договір про спільну діяльність або договір простого товариства (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, реконструкція якого здійснювалась у результаті спільної діяльності).

Для державної реєстрації права власності на сформовані земельні ділянки із земель державної та комунальної власності подається рішення органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування про затвердження документації із землеустрою щодо формування земельної ділянки.

Для державної реєстрації права власності та права користування на земельну ділянку, права на яку набуваються шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування із земель державної або комунальної власності, подається рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у власність чи надання у користування або про затвердження документації із землеустрою щодо формування земельної ділянки та передачу її у власність чи надання у користування.

Для державної реєстрації права власності у зв’язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо) подаються:

1) документ, що посвідчує право власності особи на майно, що передається у власність юридичної особи (крім випадку, коли право власності на таке майно вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);

2) акт приймання-передачі майна або інший документ, що підтверджує факт передачі такого майна;

3) рішення органу або особи, уповноважених установчими документами юридичної особи або законом (у разі, коли передача майна здійснюється іншою юридичною особою);

4) письмова згода всіх співвласників (у разі, коли передача здійснюється щодо майна, що перебуває у спільній власності).

Для державної реєстрації права власності у зв’язку з передачею у власність фізичним та юридичним особам майна у результаті припинення (ліквідації чи реорганізації) юридичної особи або виділу з неї нової юридичної особи подаються:

1) документ, що посвідчує право власності юридичної особи на майно, що передається у власність фізичним та юридичним особам (крім випадку, коли право власності на таке майно вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);

2) ліквідаційний баланс, затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи, та письмова заява таких осіб, яким передано нерухоме майно юридичної особи, що припиняється, про розподіл між ними такого майна або рішення відповідного органу про подальше використання зазначеного майна (у разі ліквідації юридичної особи);

3) передавальний акт, затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, який прийняв рішення про злиття, приєднання або перетворення юридичної особи (у разі злиття, приєднання або перетворення юридичної особи);

4) розподільний баланс, затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, який прийняв рішення про поділ юридичної особи або виділ з неї нової юридичної особи (у разі поділу юридичної особи або виділу з неї нової юридичної особи).

Для державної реєстрації права власності у зв’язку з передачею майна у власність фізичним та юридичним особам, що вийшли із складу засновників (учасників) юридичної особи, подаються:

1) документ, що посвідчує право власності юридичної особи на майно, що передається у власність фізичним та юридичним особам (крім випадку, коли право власності на таке майно вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);

2) рішення органу або особи, уповноважених установчими документами юридичної особи або законом, про передачу майна у власність фізичній або юридичній особі, що вийшла із складу засновників (учасників) юридичної особи.

Для державної реєстрації права власності у зв’язку із виділенням нерухомого майна в натурі власникам майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств подаються:

1) свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) з відміткою підприємства правонаступника реорганізованого колективного сільськогосподарського підприємства про виділення майна в натурі, засвідченою підписом керівника такого підприємства та печаткою;

2) акт приймання-передачі нерухомого майна.

 Для державної реєстрації права власності у зв’язку з поверненням майна у власність реабілітованим громадянам подається рішення комісії з питань поновлення прав реабілітованих про повернення майна реабілітованій особі.

Для державної реєстрації права власності та інших речових прав на земельну ділянку, права власності на об’єкт нерухомого майна, реєстрацію яких проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, у зв’язку із втратою, пошкодженням чи зіпсуванням відповідного державного акта на право власності чи постійного користування земельною ділянкою, свідоцтва про право власності на нерухоме майно подаються:

1) копія примірника втраченого, пошкодженого чи зіпсованого державного акта, свідоцтва про право власності на нерухоме майно;

2) оголошення про втрату документа у друкованих засобах масової інформації за місцезнаходженням нерухомого майна, в якому повинні бути зазначені назва документа, його номер і дата видачі, на чиє ім’я виданий, яким органом (крім випадків пошкодження чи зіпсування документа).

Державна реєстрація прав у випадку, передбаченому цим пунктом, проводиться виключно за умови встановлення державним реєстратором наявності зареєстрованих речових прав в інформаційних системах, державна реєстрація прав в яких здійснювалася до 1 січня 2013 р., або на паперових носіях інформації, ведення яких здійснювалося підприємствами бюро технічної інвентаризації.

Для державної реєстрації права власності на земельну ділянку, що створюється шляхом поділу або об’єднання, подаються:

 

документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку до її поділу або об’єднання (крім випадків, коли право власності на таку земельну ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);

витяг з Державного земельного кадастру про новосформовану земельну ділянку.

технічна документація щодо поділу ( об’єднання) земельних ділянок

Для державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна, що створюється шляхом поділу або об’єднання, подаються:

документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його поділу або об’єднання (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);

документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (крім випадків, коли об’єкт нерухомого майна створюється шляхом поділу або об’єднання без проведення будівельних робіт, що відповідно до законодавства потребують отримання дозволу на їх проведення);

технічний паспорт на новостворений об’єкт нерухомого майна;

документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси (крім випадків поділу або об’єднання таких об’єктів нерухомого майна, як квартира, житлове або нежитлове приміщення тощо).

 Для державної реєстрації права власності та інших речових прав на майно, яке набувається у зв’язку з виконанням умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов’язує можливість виникнення, переходу, припинення таких прав, також подається документ, що підтверджує наявність факту виконання відповідних умов правочину.

     Для державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна у разі, коли в документах, що подаються для такої реєстрації, відсутні відомості про технічні характеристики відповідного об’єкта, також подається технічний паспорт на такий об’єкт.

За бажанням заявника у разі зміни технічних характеристик об’єкта нерухомого майна для державної реєстрації права власності на такий об’єкт може бути подано технічний паспорт, що містить актуальні відомості про технічні характеристики об’єкта, незалежно від наявності таких відомостей в документах, що подаються для відповідної реєстрації. У разі коли зміни технічних характеристик об’єкта нерухомого майна відбулися у зв’язку з проведенням будівельних робіт, що відповідно до законодавства потребують отримання дозволу на їх проведення, також подається документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта.

Для державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва подаються:

1) документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку під таким об’єктом (крім випадку, коли речове право на земельну ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);

2) документ, що відповідно до законодавства надає право на виконання будівельних робіт;

3) технічний паспорт на об’єкт незавершеного будівництва.

  Для державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва, що підлягає приватизації, подаються:

1) документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку під таким об’єктом (крім випадків, коли речове право на земельну ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі прав або коли за рішенням державного органу приватизації продаж об’єкта незавершеного будівництва здійснюється під розбирання без земельної ділянки);

2) копія наказу Фонду державного майна про включення об’єкта незавершеного будівництва до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації;

3) копія наказу державного органу приватизації про прийняття рішення про приватизацію такого об’єкта;

4) технічний паспорт на об’єкт незавершеного будівництва.

 Для державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва, набутого на підставі договору, подається відповідний договір.

Для державної реєстрації припинення права власності на об’єкт нерухомого майна, об’єкт незавершеного будівництва у зв’язку з його знищенням подаються:

1) документ, відповідно до якого підтверджується факт такого знищення;

2) документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав або коли такі документи було знищено одночасно із знищенням такого об’єкта).

 Для державної реєстрації припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з відмовою власника від права власності подається документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав).

Для державної реєстрації права власності на окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо), розміщене в об’єкті нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося у результаті діяльності кооперативу подаються:

довідка кооперативу про членство особи в кооперативі та внесення таким членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі;

технічний паспорт на окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо).

Облік безхазяйного нерухомого майна

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна здійснюється за заявою заявника шляхом звернення до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса в установленому для державної реєстрації прав порядку з урахуванням особливостей, визначених пунктами 83-88 цього Порядку.

 Під час розгляду заяви державний реєстратор встановлює наявність (відсутність) державної реєстрації прав на майно, щодо якого подано таку заяву.

У разі коли підставою для взяття на облік нерухомого майна є відмова власника від права власності на таке майно, державний реєстратор встановлює наявність (відсутність) державної реєстрації припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з відмовою від права власності.

 За результатом розгляду заяви державний реєстратор приймає рішення щодо взяття на облік безхазяйного нерухомого майна або рішення щодо відмови у взятті на такий облік.

 Державний реєстратор за результатом прийнятого рішення щодо взяття на облік безхазяйного нерухомого майна вносить до спеціального розділу Державного реєстру прав відповідні відомості.

 Датою та часом взяття на облік безхазяйного нерухомого майна вважаються дата та час реєстрації відповідної заяви, за результатом розгляду якої державним реєстратором прийнято рішення щодо взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

 За наявності підстав для відмови у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна державний реєстратор приймає відповідне рішення, яке повинне містити вичерпний перелік обставин, що стали підставою для його прийняття, з відповідним обґрунтуванням їх застосування.

У задоволенні заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна може бути відмовлено у разі, коли:

безхазяйне майно не підлягає обліку відповідно до закону;

із заявою про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна звернулася неналежна особа;

у Державному реєстрі прав наявні записи про державну реєстрацію прав на нерухоме майно, щодо якого подано заяву про взяття на облік;

у Державному реєстрі прав відсутні записи про припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з відмовою власника від права власності на таке майно (у разі, коли підставою для взяття на облік безхазяйного нерухомого майна є відмова власника нерухомого майна від свого права власності).

Плата за адміністративні послуги станом на 2018 рік


п/п

Види

адміністративного

збору

Строки проведення державної реєстрації/

надання інформації

Розміри

адміністративного збору

Розмір,

грн.

1

за державну реєстрацію права власності

1.1

за державну реєстрацію права власності

у строк, що не перевищує

5 робочих днів

0,1прожиткового мінімуму для працездатних осіб

180 грн.

1.2

за державну реєстрацію права власності

у строк

2 робочі дні

1 прожитковий мінімум для працездатних осіб

1760 грн.

1.3

за державну реєстрацію права власності

у строк 1 робочий день

2 прожиткових мінімуми для працездатних осіб

3520 грн.

1.4

за державну реєстрацію права власності

у строк 2 години

5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

8810 грн.

2

за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки)

2.1

за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки)

у строк, що не перевищує

5 робочих днів

0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

90 грн.

2.2

за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки)

у строк 2 робочі дні

0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

880 грн.

2.3

за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки)

у строк 1 робочий день

1 прожитковий мінімум для працездатних осіб

1760 грн.

2.4

за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки)

у строк 2 години

2,5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

4410 грн.

3

за державну реєстрацію обтяжень речових прав, іпотеки

3.1

за державну реєстрацію обтяжень речових прав, іпотеки

у строк, що не перевищує

2 робочих дні

0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

90 грн.

4

за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника

4.1

за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника

у строк, що не перевищує 1 робочого дня

0,04 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

70 грн.

5

за отримання інформації з Державного реєстру прав, у порядку ст. 32 Закону

5.1

отримання інформації, витягу в паперовій формі

у строк, що не перевищує 1 робочого дня

0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

40 грн.

5.2

отримання інформації, витягу в електронній формі

після внесення плати за надання інформації через Інтернет з використанням платіжних систем

0,0125 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

20 грн.

    Адміністративний збір справляється у відповідному розрахунку  від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому проводяться реєстраційні дії чи надається інформація, та округлюється до найближчих десяти гривень при проведенні реєстраційних дій та до найближчої гривні при отриманні інформації з Державного реєстру прав.

    Адміністративний збір справляється за одну надану послугу у сфері державної реєстрації прав. У разі надання однієї послуги у сфері державної реєстрації прав одночасно усім співвласникам нерухомого майна адміністративний збір справляється один раз у повному обсязі. У разі надання однієї послуги у сфері державної реєстрації прав співвласникам нерухомого майна окремо один від одного адміністративний збір справляється у повному обсязі з кожного із співвласників.

    У разі відмови у проведенні реєстраційних дій адміністративний збір не повертається.

    У разі відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень адміністративний збір підлягає поверненню.

 

Звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав:

   1) фізичні та юридичні особи - під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному цим Законом;

   2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

   3) громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років;

   4) громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

  5) інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа учасників антитерористичної операції, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

   6) інваліди I та II груп;

   7) Національний банк України;

   8) органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

   9) інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.

   У разі якщо державна реєстрація права власності або інших речових прав, відмінних від права власності, проводиться у строки менші, ніж передбачені статтею 19 цього Закону, особи, визначені пунктами 1-9 цієї частини, не звільняються від сплати адміністративного збору.

    Адміністративний збір не справляється за внесення до записів Державного реєстру прав змін, пов’язаних із приведенням у відповідність із законамиУкраїни у строк, визначений цими законами.

Типова інформаційна картка адміністративної послуги

Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб

Відділ надання адміністративних послуг Виконавчого комітету Богуславської міської ради

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження виконавчого органу місцевого самоврядування

м.Богуслав вул.Шевченка, 40 (2-й поверх)

2

Інформація щодо режиму роботи виконавчого органу місцевого самоврядування

Прийомні дні:

вівторок, середа, п’ятниця: 9 00-16 00

Обідня перерва:

12 00-13 00

3

Телефон, адреса електронної пошти

(04561)-5-19-47

Нормативні акти, якими регламентується порядок та умови надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

Закон України «Про місцеве самоврядування»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів»

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»

Постанова КМУ від 07.12.2016 № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних»

Умови отримання адміністративної послуги

6

Підстава для отримання адміністративної послуги

1. Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом 30 календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання.

2. Реєстрація місця проживання/перебування або зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється в день подання особою або її представником документів. Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена одночасно із зняттям з попереднього місця проживання.

3. Батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження.

4. У разі коли особа не може самостійно звернутися до органу реєстрації, реєстрація може бути здійснена за зверненням її законного представника або представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку (далі - представник).

Заява фізичної особи/законного представника/ представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку, за встановленому формою.

7

Реєстрація місця проживання

Для реєстрації місця проживання особа або її представник подає:

1. Заяву за формами, наведеними відповідно у додатках 6,7 або 8 до Правил реєстрації місця проживання;

2. Документ до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні);

3. Свідоцтво про народження (для осіб, що не досягли 16-річного віку)

4. Квитанцію про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу);

 5. Документи, що підтверджують:

 •   право на проживання в житлі — ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї на реєстрацію місця проживання(зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників);
 •   право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи — довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи за формою згідно з додатком 9, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у цих установах або закладах);
 •   проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації, — довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання (для військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби);

6. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

7. Заяву про зняття особи з реєстрації місця проживання за формою згідно з додатком 11 до Правил реєстрації місця проживання (у разі здійснення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).

8. У разі подання заяви представником особи додатково подаються:

 •   документ, що посвідчує особу представника;
 •   документ, що підтверджує повноваження особи, як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини — батьками (усиновлювачами).

Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

8

Зняття з реєстрації місця проживання

Для зняття з реєстрації місця проживання особа або її представник подає заяву за формою згідно з додатком 11 до Правил реєстрації місця проживання.

У визначених законодавством випадках, зняття з реєстрації місця проживання здійснюється на підставі:

 •   рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про зняття з реєстрації місця проживання особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;
 •   свідоцтва про смерть;
 •   повідомлення територіального органу або підрозділу ДМС із зазначенням відповідних реквізитів паспорта померлої особи або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;
 •   інших документів, які свідчать про припинення:  підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства (інформація територіального органу ДМС або територіального підрозділу ДМС, на території обслуговування якого зареєстровано місце проживання особи, про закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання або копія рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання чи скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання в Україні); підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованійсоціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту (письмове повідомлення соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту); підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі (у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та інших визначених законодавством документів).

Зняття з реєстрації місця проживання у зв’язку з припиненням підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту та припиненням підстав на право користування житловим приміщенням здійснюється за клопотанням уповноваженої особи закладу/установи або за заявою власника/наймача житла або їх представників.

Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіу чи піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки і піклування.

Разом із заявою особа подає:

 •   Документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження.
 •   Квитанцію про сплату адміністративного збору;
 •   Військовий виток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

 •   Документ, що посвідчує особу представника.
 •   Документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини – батьками (усиновлювачами).

Зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

 У разі реєстрації місця проживання батьків проживання  дитини,  яка  не  досягла  14  років, разом   з   одним   із   батьків   здійснюється   за письмовою    згодою    другого    з   батьків    у присутності  особи,  яка  приймає  заяву,  або  на підставі  засвідченої  в  установленому  порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли   місце   проживання   дитини   визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

9

Платність надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга є платною

10

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів»

11

Розмір та порядок внесення плати за адміністративну послугу

За реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання сплачується адміністративний збір:

 •   у разі звернення особи протягом встановленого Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» строку – у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати (13,60 грн.);
 •   у разі звернення особи з порушенням встановленого цим Законом строку – у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати (40,80 грн.).

У разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну адміністративну послугу та зараховується до місцевого бюджету за новим місцем проживання.

Відповідно до п.4  Прикінцевих  та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів» № 1774-8 від 06.12.2016 р.:  Установити, що мінімальна заробітна плата після набрання чинності цим Законом не застосовується для розрахунку розміру плати за надання адміністративних послуг.

До внесення змін до законодавчих та інших нормативно-правових актів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати для розрахунку розміру плати за надання адміністративних послуг вона застосовується у розмірі 1600 гривень.

12

Розрахунковий рахунок для внесення плати за послугу

Рахунок

13

Строк надання адміністративної послуги

У день безпосереднього звернення особи

14

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Особа не подала документів або інформації, необхідних для реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання;

2. Подані документи є недійсними або у них міститься недостовірна інформація;

3. Звернулась особа, яка не досягла 14-річного віку.

Рішення про відмову в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання приймається в день звернення особи або її представника шляхом зазначення у заяві про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання підстав відмови. Зазначена заява повертається особі або її представнику.

15

Результат надання адміністративної послуги

Внесення відомостей про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання до паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист (далі — документ, до якого вносяться відомості про місце проживання), а відомості про реєстрацію місця перебування — до довідки про звернення за захистом в Україні (шляхом проставлення в них відповідного штампа реєстрації місця проживання/перебування особи за формою згідно з додатком 1 до Правил реєстрації місця проживання).

Відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання вносяться до паспорта громадянина України:

у вигляді книжечки (зразка 1993 року) — шляхом проставлення в ньому штампа реєстрації місця проживання особи за формою згідно з додатком 1, або штампа зняття з реєстрації місця проживання особи за формою згідно з додатком 2;

у формі картки (зразка 2015 року) — шляхом внесення інформації до безконтактного електронного носія, який імплантовано у такий паспорт, у разі наявності робочих станцій та підключення органу реєстрації до Єдиного державного демографічного реєстру (далі — Реєстр).

У разі непідключення органу реєстрації до Реєстру особі видається довідка про реєстрацію або зняття з реєстрації місця проживання, а внесення інформації до безконтактного електронного носія здійснюється територіальним підрозділом ДМС на підставі такої довідки.

16

Примітка

Якщо під час подачі документів буде встановлено, що особа звернулася для реєстрації нового місця проживання після спливу 30 календарних днів після зняття з реєстрації попереднього місця проживання або подала для реєстрації місця проживання недійсний паспорт громадянина України, працівник органу реєстрації складає на неї адміністративний протокол за вчинення правопорушення, визначеного у статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

logo