ВИКОНКОМ БОГУСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Відділ землеустрою

та житлово-комунального господарства

Адреса

09700, Київська обл., м. Богуслав, вул. Шевченка, 40

Телефон

(04561) 5-17-46

Електронна адреса

 

Розклад роботи

Пн-Чт 8-00 – 17-00, Пт 8-00 – 16-00

перерва з 12-00 до 13-00

Дні прийому громадян

          Середа    8-00  – 12-00

                          13-00 – 17-00

         П’ятниця  8-00 – 12-00

Дні прийому керівника

Щосереди з 8-00 до 12-00

Начальник   відділу

Сахно Оксана Петрівна

Спеціаліст-землевпорядник 1 категорії

Скалозуб Андрій Борисович

Спеціаліст 1 категорії з загальних питань

Кокоша Ольга Миколаївна

Спеціаліст 1 категорії

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

   1) реалізує державну політику та вносить відповідним органам державної влади та місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань регулювання земельних відносин, розпорядження землями державної та комунальної власності, державного контролю за використанням і охороною земель, здійснення землеустрою та моніторингу земель.

   2) готує матеріали та проекти рішень і вносить на  розгляд виконкому та сесії міської ради пропозиції щодо:

- встановлення ставок земельного податку;

- розмірів плати за користування природними ресурсами;

- викупу земель;

- надання земель під забудову;

- організації і здійснення землеустрою та моніторингу земель;

- передачі земельних ділянок у власність;

- надання земельних ділянок у користування;

- вилучення земельних ділянок;

- продаж земель несільськогосподарського призначення;

- обмеження, тимчасовій забороні (зупиненню) використання земель громадянами та юридичними особами у разі порушення ними вимог земельного законодавства;

- до районної ради щодо встановлення і зміни меж  міста;

- вирішення земельних спорів;

- організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

- погодження питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення;

- розміщення зовнішньої реклами;

- вирубки зелених насаджень;

- вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до чинного законодавства.

   3) здійснює в межах своїх повноважень контроль за додержанням вимог земельного та природного законодавства, використанням та охороною земель, в тому числі встановленого порядку викупу, вилучення і надання земельних ділянок, режиму використання земельних ділянок власниками і землекористувачами відповідно до їх цільового призначення та умов надання;

   4)бере участь у виконанні загальнодержавних і регіональних програм у сфері використання і охорони земель, здійснення землеустрою та моніторингу земель, приватизації земельних ділянок;

   5) створює умови для раціонального та економічно обґрунтованого використання земель міст та сіл міської ради;

   6) вносить пропозиції щодо розроблення і здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, забезпечення додержання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

   7) здійснює заходи щодо розвитку ринку земель;

   8) забезпечує через укладення договорів проведення нормативної грошової оцінки земель і земельних ділянок, подає районному управлінню земельних ресурсів пропозиції щодо вдосконалення методики та порядку виконання таких робіт;

   9) видає юридичним та фізичним особам довідки про наявність земельних ділянок та інших довідок, передбачених чинним законодавством;

   10) організовує виконання землевпорядних робіт;

   11) бере участь у виборі земельних ділянок під розміщення об'єктів і споруд та вносить виконкому та міській раді пропозиції щодо погодження місця їх розташування, викупу та вилучення земель, передачі земельних ділянок у власність та надання у користування, в тому числі на умовах оренди;

   12)  вносить районному управлінню земельних ресурсів пропозиції щодо вдосконалення обліку та звітності у сфері використання і охорони земель, підвищення родючості ґрунтів, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру;

   13) бере участь в організації та проведенні земельних аукціонів та конкурсів;

   14) забезпечує ефективне використання збереження майна;

   15) організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції в тому числі і земельних спорів, забезпечує в межах своїх повноважень виявлення та усунення причин, що породжують скарги громадян;

   16) інформує населення щодо вилучення( викупу), надання земельних ділянок;

   17) в семиденний термін після проведення чергової сесії міської ради,- на якій розглядалися питання регулювання земельних відносин, готує, оформляє рішення, підписує його у міського голови та робить витяги з даного рішення для юридичних та фізичних осіб. Після цього видає дані витяги з рішень сесій міської ради юридичним та фізичним особам згідно з книгою реєстрації видачі витягів з рішень;

   18) здійснює контроль за справлянням плати за землю;

   19) готує пропозиції на розгляд сесії міської ради та відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність – пам’ятниками природи, історії або культури, що охороняються законом;

   20) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.